رئیس پلیس ایران: ماهواره‌ها با جدیت جمع آوری می‌شود

اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، گفته است که "بسیاری از شبکه های ماهواره ای به عنوان پایگاه و اتاق عملیاتی علیه کشور ما فعالیت د ارند و اهدافشان سیاه نمایی، شایعه و دروغ پراکنی، تهمت، برچسب اغتشاش و ایجاد معضلات اجتماعی است."

وی در عین حال گفته است که "کشور ما آسیب پذیری کمی در برابر رفتار سیاسی شبکه های ماهواره ای دارد و بیشتر بعد اخلاقی این امر است که بسیار مخرب است" و افزوده که خانواده هایی هم که از ماهواره استفاده می کنند، به مشکلات حاصل از آن اذعان دارند.

در ماه های اخیر، نفرات پلیس در ایران با حمله به ساختمان های مسکونی و بدون اجازه مالک، به برداشتن دیش های ماهواره ای مبادرت کرده اند، در حالیکه از زمان اعتراضات بعد از انتخابات ریاست جمهوری دو سال پیش، جمهوری اسلامی به پارازیت اندازی بر برخی کانال های خبری روی آورده است.

جمهوری اسلامی دارای چند شبکه تلویزیون ماهواره ای به زبان های خارجی است که اخبار و دیدگاه های حکومت این کشور را منتشر می کنند.