'حمل یک گرم مواد مخدر باعث ابطال پاسپورت مسافران می‌شود'

نبی الله حیدری، فرمانده پلیس فرودگاه های ایران گفته است نیروی انتظامی مطابق قانون از ادامه سفر مسافرانی که حتی یک گرم مواد مخدر حمل کنند، جلوگیری می کند.

به گزارش خبرگزاری فارس، آقای حیدری با بیان این که حمل مواد مخدر به هر اندازه جرم محسوب می شود تاکید کرد:" نیروی انتظامی مطابق قانون از ادامه سفر مسافران پروازهای داخلی و یا خارجی چه سیاحتی و یا زیارتی که برای مصرف خود حتی یک گرم مواد مخدر حمل کنند، جلوگیری کرده و پاسپورت و ویزای آنها باطل و مطابق قانون با آنها برخورد می شود."

فرمانده پلیس فرودگاه های ایران همچنین گفته است این افراد علاوه بر جریمه به حداقل ۵ سال و در صورت تکرار جرم خود به مدت ۱۵ سال از ادامه سفر به کشورهای خارجی و حتی از سفرهای زیارتی محروم خواهند شد.