'پیگیری استیضاح وزیر اقتصاد ایران بعد از تعطیلات مجلس'

یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس ایران با بیان این که وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در جریان اختلاس اخیر بانکی باید از مردم عذرخواهی کنند، از در دستور قرار گرفتن استیضاح وزیر امور اقتصاد بعد از تعطیلات مجلس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، حمیدرضا فولادگر، نماینده مردم اصفهان ضمن اشاره به اصرار نمایندگان مبنی بر استیضاح وزیر اقتصاد گفت که نمایندگان "اهمال کاری" وزارت اقتصاد و همچنین بانک مرکزی را اصلی ترین عامل در اختلاس بزرگ بانکی ایران می دانند از این رو بر استیضاح وزیر تاکید دارند.

آقای فولادگر ضعف مدیریت در نظارت و بازرسی را عامل اصلی استیضاح وزیر اقتصاد عنوان کرد.