تجمع مصری‌ها برای درخواست انتقال قدرت به دولت غیرنظامی

هزاران مصری با تظاهرات در میدان تحریر شهر قاهره از رهبران نظامی این کشور خواستند که روند انتقال قدرت به دولتی غیرنظامی را سرعت دهند.

معترضان همچنین خواستار لغو قوانین اضطراری اعمال شده بر کشور شده اند.

این اعتراضات از سوی فعالان سکولار سازماندهی شده بود و گروه های اسلام گرا در آن حضور نداشتند.

میدان تحریر قاهره محل اصلی اعتراضاتی بود که به سرنگونی حکومت حسنی مبارک از قدرت منجر شد.