بدهی ۵۰ میلیارد تومانی دولت به کارخانه های لبنی بابت شیر مدارس

علیرضا کریمیان، دبیرکمیته ملی شیر مدارس ایران از بدهی ۵۰ میلیارد تومانی دولت به کارخانه های لبنی کشور خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، آقای کریمیان گفته است کل بدهی دولت به صنایع شیر کشور ۸۵ میلیارد تومان است که ۳۵ میلیارد از آن تاکنون پرداخت نشده است.

دبیر کمیته ملی شیر مدارس ایران همچنین اعلام کرد تا زمانی که دولت اعتبارات لازم را برای شیر مدارس تخصیص ندهد توزیع شیر در مدارس انجام نمی شود.