برگزاری نشست‌هایی درباره آینده افغانستان در نروژ

نروژ میزبان نشست هایی محرمانه درباره آینده افغانستان بوده است که در آنها دیپلمات های ارشد کشورهای همسایه افغانستان و اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد حضور داشتند.

براساس گزارش ها، مقاماتی از کشورهای پاکستان، ایران، هند، آمریکا و معاون وزیر امور خارجه افغانستان از جمله شرکت کنندگان در این نشست بودند.

یکی از سخنگویان وزرات امور خارجه نروژ به بی بی سی گفته است که در این نشست ها موضوعاتی در زمینه های اقتصادی و سیاسی، از جمله مسئله مواد مخدر و مقابله با پیکارجویان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.