انتقاد از سخنان مقامات امارات درباره جزایر خلیج فارس

کاظم جلالی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران سخنان مقامات اماراتی را در مجمع عمومی سازمان ملل در مورد جزایر سه گانه در خلیج فارس مطالب "سفارشی و دیکته شده قدرت های فرا منطقه ای" دانست که قصد دارند "آتش اختلاف و تنش را در منطقه خاورمیانه روشن نگه دارند".

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم جلالی در این مورد همچنین گفت: "این اظهارات مثل همیشه سخنانی تکراری و سخیف است که از سوی بعضی از مقامات اماراتی مطرح می شود و با حس همجواری همسایگاه در تناقض است".

آقای جلالی تاکید کرد که این جزایر ایرانی بوده و همواره هم ایرانی باقی خواهد ماند.