'شبکه حقانی زیر دماغ ارتش پاکستان فعالیت می‌کند'

در گفتگویی با بی‌بی‌سی، یک مشاور سابق امنیتی دولت پاکستان گفته که شبکه حقانی "زیر دماغ ارتش پاکستان" و در مناطق قبایلی نشین فعالیت می‌کند.

شبکه حقانی، متهم است که چندین عملیات مهم علیه نیروهای غربی در افغانستان را برنامه‌ریزی و اجرا کرده است.

دولت پاکستان همواره فعالیت این گروه در داخل خاک کشورش را کتمان کرده است اما محمود دورانی، ژنرال بازنشسته که مشاور امنیتی دولت پاکستان بوده انگشت اتهام را به سوی وزیرستان شمالی دراز کرده و می‌گوید که شبکه حقانی در آنجا فعال است.

همچنین روز سه شنبه همین هفته طالبان هم اعلام کرد که سرویس اطلاعاتی پاکستان ارتباطی با شبکه حقانی ندارد.

شبکه حقانی در کنار گروه طالبان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار عمدتا در مناطق مرزی در شرق افغانستان علیه دولت این کشور و نیروهای بین المللی می جنگند.