سفر یک سیاستمدار کره جنوبی به کره شمالی

هونگ جون پیو، رئیس حزب حاکم در کره جنوبی در سفری کم سابقه، به کره شمالی رفته است تا از مجتمع صنعتی کسونگ که به هر دو کشور تعلق دارد، دیدن کند.

به گفته آقای هونگ دو کشور باید همکاری اقتصادی دوجانبه را به طور جداگانه از روابط سیاسی خود در نظر بگیرند.

روابط سیاسی دو کره در یک سال گذشته وخیم شده است، در این حال دو کشور برای بهبود آن تلاش می کنند.

وزرای خارجه و مذاکره کنندگان ارشد اتمی دو کره به تازگی با هم دیدار کرده اند.