اعلام مزایای مالی و کمک های دولت موقت لیبی به شهروندان

محمود جبرئیل، نخست وزیر موقت لیبی از اعطای کمک های مالی تازه به شهروندان این کشور خبر داده است.

به گفته آقای جبرئیل، دریافت گمرک از واردات موارد خوراکی به مدت شش ماه متوقف می شود و حقوق بازنشستگی شهروندان بر اساس میزان تورم افزایش خواهد یافت.

محمود جبرئیل همچنین از پرداخت ماهانه حدود ۳۲۰ دلار به بستگان کشته شدگان در ناآرامی های این کشور خبر داد.

به گفته او کمی بیشتر از این مبلغ نیز به شبه نظامیان مخالف سرهنگ قذافی پرداخت خواهد شد.

آقای جبرئیل همچنین از درمان صدها مجروح درگیری های لیبی در بریتانیا و فرانسه خبر داد.

او گفت آمریکا نیز موافقت خود را با این موضوع اعلام کرده است.