'دستگیری‌های بی‌دلیل در لیبی را متوقف کنید'

دیدبان حقوق بشر از شورای ملی انتقالی لیبی خواسته تا نیروهای مسلح آنها "دستگیری‌های خودسرانه" را متوقف کنند و زندانیان را "آزار" ندهند.

این نهاد حقوق بشری گفته که از بیست بازداشتگاه شورای ملی انتقالی دیدن کرده و در شش تای آنها سو رفتار با بازداشتی‌ها جریان داشته است.

دیدبان حقوق بشر از جمله این سورفتارها "کتک زدن بازداشتی‌ها و شکنجه آنها با شک الکتریکی" را گزارش کرده است.

در این میان وضع کسانی که متهم به تجاوز و کشتار هستند بدتر است. برای اینکه بازجوها آنها را "برای اقرار گرفتن کتک می‌زنند."

دیدبان حقوق بشر از شورای ملی انتقالی خواسته تا پیش از هر چیز یک سیستم قضایی مناسب برای دستگاه خود درست کند تا کار رسیدگی به جرایم از مسیر قانونی انجام شود.