دستور برکناری مدیرعامل بانک سامان صادر شد

محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران دستور تغییر مدیرعامل بانک سامان را صادر کرد.

از آنجایی که این بانک خصوصیی است، بانک مرکزی درخواست کرده که هیات مدیره این بانک جانشینی برای ولی ضرابیه مدیر عامل فعلی تعیین و برای احراز صلاحیت به بانک مرکزی معرفی کند.

در عین حال خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک سامان نوشته که آقای ضرابیه هنوز مدیرعامل بانک سامان است و تغییری در این زمینه ایجاد نشده است، چرا که تغییر مدیرعامل یک بانک خصوصی به این شیوه (دستور بانک مرکزی) امکانپذیر نیست.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، کمیته منتخب دولت نیز با توجه به اینکه بانک سامان هم جزو بانک اصلی تنزیل کننده اعتبارات اسنادی بوده است، به دلیل عدم رعایت سقف‌های مجاز، تصمیم به اصلاح و برکناری برخی مدیران گرفته بود.