سخنان وزیر ارشاد ایران درباره ممیزی کتاب

سیدمحمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد ایران گفت که هیچ تغییری در روند سخت‌گیری‌های بررسان اداره‌ کتاب صورت نگرفته است و تبلیغات برخی رسانه ها باعث بوجود آمدن این تصورات شده است.

آقای حسینی در گفتگو با خبرگزاری کار ایران مواضع خود را درمورد شیوه‌ ممیزی‌های اداره‌ کتاب و اخباری که اخیرا از سخت‌گیری‌های بیش‌ از اندازه‌ بررسان این اداره نقل می‌شود، اعلام کرد.

او دراین باره گفت: "ما قبلا هم اعلام کرده‌ایم و بار دیگر نیز تاکید می‌کنم اگر ناشران و اهالی کتاب، نقد یا گلایه‌ای دارند، مستقیما به ما اعلام کنند تا به شکایت‌شان رسیدگی شود. ما قطعا رسیدگی خواهیم کرد و هرگز نسبت به این موارد بی‌توجه نخواهیم بود."

به گفته وزیر ارشاد ایران، هر اقدامی که صورت می‌گیرد، براساس آیین‌نامه‌ شورای انقلاب فرهنگی‌ است. او گفت "متاسفانه موضوع ممیزی، به یک سوژ‌ه‌ی داغ خبری برای برخی از رسانه‌ها و مطبوعات قرار گرفته و آن‌ها سعی می‌کنند با برجسته کردن برخی از موارد، کلیت اصل ممیزی را زیر سوال قرار دهند تا دیگر چیزی به‌عنوان ممیز وجود نداشته باشد."