خشک شدن بخشی از دریای شرقی درگهان برای خانه سازی

سی و پنج هکتار از ساحل و دریای شرقی شهر درگهان از سوی سازمان منطقه آزاد قشم به بخش خصوصی واگذار شده تا برای ساخت املاک تجاری و مسکونی خشک شود.

به گزارش روزنامه شرق این در حالی است که این محدوده تنها ساحل گلی مناسب برای تخمریزی میگو و انواع ماهی هاست و با این کار زیستگاه آنها تخریب خواهد شد.

مسلم دریانورد، رئیس شورای شهر درگهان در این باره گفت طرح های مربوط به منابع زیست محیطی باید سند ارزیابی زیست محیطی داشته باشند. او گفت که شورای شهر و شهرداری نیز باید از اجرای چنین طرح هایی مطلع شوند.

او همچنین گفت: "این واگذاری که منجر به خشک شدن دریا می شود یکی از طرح هایی است که نه ارزیابی زیست محیطی دارد و نه شورای شهر و شهرداری از آن با خبر شده اند."

این واگذاری به گفته رئیس شواری شهر درگهان در طرح جامع شهر دیده نشده است و حریم 60 متری دریا را هم نقص می کند.

درگهان دومین شهر جزیره قشم از نظر وسعت و جمعیت پس از شهر قشم است.