صدور حکم اعدام برای قاتل فرماندار پنجاب پاکستان

گزارش ها از پاکستان حاکی است که یک دادگاه این کشور یک پلیس را به جرم قتل فرماندار ایالت پنجاب به مرگ محکوم کرده است.

مالک ممتاز حسین قادری که محافظ سلمان تاثیر، فرماندار پنجاب بود، در ماه ژانویه او را به ضرب گلوله کشت.

آقای قادری اتهام قتل را پذیرفته و گفته بود فرماندار پنجاب را به این دلیل کشت که او از اصلاح قانون بحث انگیز مربوط به کفرگویی حمایت کرده بود.

ترور سلمان تاثیر، باعث تفرقه در جامعه پاکستان شد؛ کشته شدن او بسیاری از پاکستانی ها را عزادار کرد اما بسیاری نیز از آن خشنود شدند و آقای قادری را قهرمان خواندند.

سلمان تاثیر پیش از مرگ درخواست بخشودگی یک زن مسیحی را کرده بود که در ارتباط با کفرگویی به مجازات مرگ محکوم شده بود.

محاکمه مالک ممتاز حسین قادری در زندانی در راولپندی برگزار شد و خبرنگاران در آن حضور نداشتند.