صلیب سرخ وضعیت سرت را 'اسفبار' اعلام کرد

سازمان صلیب سرخ جهانی، وضعیت معیشت و بهداشتی در شهر سرت لیبی، آخرین پایگاه هواداران سرهنگ قذافی را اسفبار توصیف کرد.

درگیری های سنگین میان نیروهای دولت انتقالی لیبی و نیروهای وفادار به سرهنگ قذافی، چندین روز است که در شهر سرت ادامه دارد.

یکی از مقام های صلیب سرخ که از بیمارستانی در شهر سرت بازدید کرده می گوید که بیماران و زخمی ها تنها به علت کمبود دارو و تجهیزات پزشکی جان می دهند.

این سخنگوی صلیب سرخ همچنین گفته که در خلال بازدید از این بیمارستان، شاهد اصابت راکتی به این مرکز درمانی بوده است.