'کشته شدن' سه مامور امنیتی در سوریه

خبرگزاری دولتی سوریه می گوید که سه مامور امنیتی این کشور در حال خنثی کردن یک بمب در دمشق، پایتخت این کشور کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه، همچنین سه شهروند سوری که با پلیس این کشور همکاری می کردند، در شهر حما توسط مخالفان مسلح دولت بشار اسد کشته شده اند.

مخالفان دولت سوریه می گویند که مرکز درگیری ها هم اکنون در دو شهر حمص و رستن است، جایی که درگیری ها میان نیروهای امنیتی و مخالفان چندین روز است که ادامه دارد.

مخالفان می گویند که اکنون کنترل شهر رستن رسما دراختیار ارتش سوریه است که با تانک‌ها و ادوات نظامی سنگین وارد این شهر شده است.

شهر رستن اهمیت استراتژیک ویژه ای دارد چرا که در شاهراه بین شهرهای حمص و حما و در مسیر جاده منتهی به شمال ترکیه واقع شده است.