هشدار ستاد مواد مخدر ایران به زائران حج

ستاد مبارزه با مواد مخدر در ایران هشدار داده که در صورت کشف مواد مخدر از زائران سفر حج، از سفر این افراد و همراهان آنها جلوگیری خواهد کرد.

این ستاد از زائران سفر حج خواسته تا از داشتن هر گونه مواد مخدر و مواد مشکوک خودداری کنند.

پیش از این، نبی الله حیدری، فرمانده پلیس فرودگاه های ایران هم گفته بود که نیروی انتظامی مطابق قانون از ادامه سفر مسافرانی که حتی یک گرم مواد مخدر حمل کنند، جلوگیری خواهد کرد.