دیوید کامرون: اتحادیه اروپا نیازمند اصلاحات است

دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا مشکلات موجود در منطقه یورو را تهدیدی برای اقتصاد جهانی خوانده است.

آقای کامرون در مصاحبه با بی بی سی گفت اتحادیه اروپا به اصلاحات نیاز دارد و پارلمان بریتانیا در باره روابط این کشور با اروپا به بحث خواهد نشست.