محاکمه مجدد عامل اسیدپاشی به آمنه

در پی گذشت آمنه بهرامی قربانی اسیدپاشی، عامل اسیدپاشی برای رسیدگی به "جنبه عمومی" جرم مجدد محاکمه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، دادگاه مجید، عامل اسیدپاشی در شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی عزیز محمدی امروز ۱۰ مهرماه برگزار شد.

مجید در آذرماه سال ۱۳۸۳ با اسید به آمنه حمله کرده و چهارسال بعد در دادگاه کیفری استان به قصاص از ناحیه دو چشم محکوم شد.

این حکم قرار بود در ۹ مردادماه امسال اجرا شود اما آمنه در قبال اعلام رضایت خواستار دریافت دیه شد.