حزب جدید جدایی طلبان باسک برای انتخابات

جدایی طلبان باسک در اسپانیا حزب سیاسی جدیدی را برای انتخابات عمومی مستقل ماه آینده تشکیل دادند.

این ائتلاف جدید "امیور" (Amaiur) نام دارد که جایگزین گروه "باتاسونا" می شود. فعالیت این گروه در سال ۲۰۰۳ به دلیل ارتباط با جدایی طلبان مسلح "اتا" ممنوع اعلام شد.

اما دادگاه اسپانیا باید در خصوص فعالیت این ائتلاف جدید تصمیم بگیرد.

"اتا" در ماه ژانویه اعلام آتش بس دایم داد؛ اما دولت اسپانیا گفته تنها چیزی که قابل پذیرش است، انحلال کامل این گروه است.