'وعده' برای تغییر قانون انتخابات در مصر

شورای نظامی مصر قبول کرده است که قانون جنجال برانگیز انتخابات را تغییر دهد.

گزارش رسانه های دولتی حاکیست که این شورا یک ماده مناقشه برانگیز قانون اصلاحات مصر را اصلاح خواهد کرد.

منتقدان می گویند که این ماده از قانون انتخابات می تواند به حامیان حسنی مبارک، رئیس جمهوری مخلوع مصر اجازه دهد تا به قدرت بازگردد.

با این همه جزئیات بیشتری درباره نحوه تغییرات این قانون اعلام نشده است.

احزاب سیاسی تهدید کرده اند که در صورت عدم تغییر این قانون، انتخابات آتی را تحریم خواهند کرد.

هزاران نفر طی تظاهراتی در قاهره خواهان بازگشت قدرت به غیرنظامیان شده اند.

قرار است که انتخابات پارلمانی از ماه آینده آغاز شده و ظرف چهار ماه تکمیل شود.