بازداشت صدها معترض در نیویورک

پلیس نیویورک صدها نفر از شرکت گنندگان در تجمع اعتراضی علیه بانک ها را دستگیر کرده است.

این تظاهرات توسط جنبشی موسوم به اشغال وال استریت برگزار شده بود.

پلیس می گوید که حدود 400 نفر را درجریان راهپیمایی بدون مجوز بر روی پل بروکلین نیویورک دستگیر کرده است.

اتهام این افراد مسدود کردن رفت و آمد خودروها ذکر شده است.

فعالان جنبش اشغال وال استریت، دو هفته است که در مقابل ناحیه مالی نیویورک تجمع کرده اند.

آنها در اعتراض به حرص و طمع شرکت های بزرگ و همچنین آمار بالای بیکاری دست به این اعتراض زده اند.