هشدار به گردشگران فرانسوی و بریتانیایی

بریتانیا و فرانسه هشدارهای مسافرتی به شهروندان خود را تا کرانه‌های مناطق ساحلی در شمال کنیا گسترش داده اند.

این اقدام بعد از آن صورت گرفت که دیروز افراد مسلح یک زن به شدت معلول فرانسوی را در شهر ساحلی لامو ربودند و به سومالی منتقل کردند.

این دومین حمله در این منطقه ظرف سه هفته اخیر است. پیش تر افراد مسلح سومالی یک مرد بریتانیایی را کشته و همسرش را ربودند.

در همین حال نجیب بالابا، وزیر توریسم کنیا به بی‌بی‌سی گفته که دولت کنترل اوضاع را در اختیار دارد و احتمال یک عملیات مرزی را مردود نمی‌داند.