اسامی برندگان جایزه نوبل پزشکی اعلام شد

بروس بوتلر، پژوهشگر آمریکایی، ژول هوفمان، پژوهشگر فرانسوی، و رالف استاینمن، پژوهشگر کانادایی به خاطر تحقیقاتی که در زمینه سیستم ایمنی بدن انجام داده اند به طور مشترک برنده جایزه نوبل سال جاری در رشته پزشکی شده اند.

بروس بوتلر و ژول هوفمان در تحقیقات خود به نحوه فعال شدن سیستم ایمنی در سازواره های زنده دست یافته اند و رالف استاینمن نیز کشف کرده است که کدام بخش از سیستم ایمنی خود را با نحوه مقابله با خطرات جدید انطباق می دهد.

برندگان جوایز نوبل در رشته های زیست شناسی، شیمی، فیزیک و ادبیات در طول هفته جاری اعلام می شود و برنده جایزه صلح نوبل نیز روز جمعه معرفی خواهد شد.