طلبه‌های زن در ایستگاههای مترو تهران مستقر می شوند

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران به خبرگزاری مهر گفته است که به زودی پنجاه طلبه زن در ایستگاه های مترو مستقر می شوند تا، به گفته او، به پرسش ها و مشکلات مذهبی مسافران زن جواب بگویند.

این مقام متروی تهران همچنین گفت که طرح افزودن یک واگن ویژه زنان به قطار مترو به صورت آزمایشی به اجرا گذاشته شده اما اگر این واگن در بیشتر ساعات فعالیت مترو خالی بماند، این طرح توجیهی ندارد و ادامه نخواهد یافت.

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران در پاسخ به این سئوال که چرا با مسافران مردی که وارد واگن اضافی مخصوص زنان می شوند برخورد نمی شود، گفت که "ما در این زمینه فرهنگسازی می کنیم" و افزود که برای اینکه این موضوع میان مسافران مترو جا بیفتد، "نباید اقدامات سلبی کرد."