مدیرعامل جدید بانک صادرات تعیین شد

شش روز بعد از برکناری محمد جهرمی از مدیرعاملی بانک صادرات ایران، هیئت مدیره این بانک، محمدرضا پیشرو را به عنوان مدیرعامل جدید بانک صادرات منصوب کرد.

آقای جهرمی هفته گذشته و به دلیل قصور در رسیدگی به اختلاس بزرگ بانکی در ایران از سمت خود برکنار شد.

بنا بر گزارش خبرگزاری های ایران محمدرضا پیشرو، پیش از این مدیرعامل بانک صنعت و معدن بوده و سابقه ۲۷ سال کار در بانک صادرات را دارد.