اعلام زمان خروج اتباع افغان غیر مجاز از ایران

عیسی موسوی نسب، مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران درمورد زمان خروج اتباع افغان غیر مجاز از ایران اعلام کرد:" تمام افرادی که برای آنها کارت خروج یک ساله صادر شده است موظفند پس از اتمام مهلت قانونی در سال آینده ایران را ترک کنند."

به گزارش خبرگزاری مهر، آقای موسوی اضافه کرد: "در سال گذشته ۵۵۰ هزار نفر از اتباع غیرمجاز شناسایی شدند و از این میان برای ۴۱۹ هزار نفر کارت موقت خروج یک ساله صادر شد تا به تحصیل فرزندان آنها آسیبی وارد نشود."

مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران همچنین در مورد تحصیل کودکان اتباع بیگانه اعلام کرد :"شیوه ثبت نام اتباع افغان مجاز و غیر مجاز امسال به آموزش و پرورش ارسال شده و مدیران موظفند طبق آن از دانش‌آموزان تابع ثبت نام کنند."