مرکز آمار ایران:نرخ بیکاری کاهش یافت

عادل آذر، رئیس مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در تابستان سال جاری را یازده و یک دهم درصد اعلام کرد و در خصوص نرخ تورم در تابستان گفته است که"نرخ تورم هنوز مشخص نشده است."

به گزارش خبرگزاری فارس آقای آذر در پاسخ به سئوالی در مورد آماری که وزیر تعاون در مورد ایجاد یک میلیون شغل در نیمه اول سال ۹۰ اعلام کرده نیز گفت:"فرمول مرکز آمار برای ایجاد شغل کاملا خوداظهاری است، مبنای وزارت کار، رفاه و تعاون مستند است و بنده نمی‌توانم به دلیل اینکه روش متفاوتی داریم در این خصوص اظهار نظر کنم."

محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور روز گذشته اعلام کرد که آمارها حاکی است که برنامه‌های اشتغالزایی دولت به شکل مطلوبی در حال اجرا است و این امر نویدبخش ایجاد بیش از دومیلیون فرصت شغلی تا پایان سال جاری است.

این در حالی است که منتقدان دولت می گویند که در شرایط فعلی اقتصادی و با توجه به این که در بهترین شرایط در سالهای گذشته حدود 700 هزار شغل بیشتر ایجاد نشده، دولت نمی تواند در سال جاری وعده ایجاد دو و نیم میلیون شغل را عملی کند.