دفتر محمد خاتمی ادعا روزنامه کیهان را تکذیب کرد

در پی ادعای روزنامه کیهان مبنی بر سهامدار بودن محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق در بانک سامان و ارتباط دادن آن با اختلاس بانکی ایران، دفتر آقای خاتمی این ادعا را "پوچ و بی اساس" خواند و بر پیگیری دقیق و سریع اختلاس اخیر تاکید کرد.

در اطلاعیه‌ای که در وب سایت سید محمد خاتمی به چاپ رسیده آمده است: "ضمن تکذیب مجدد همه افتراها و ادعاهای واهی که با جهت گیری غرض ورزانه سیاسی علیه آقای خاتمی در بعضی مطبوعات و رسانه‌ها منتشر می‌شود و آخرین نمونه آن ادعاهای اخیر روزنامه کیهان است، بدین وسیله اعلام می‌شود که ایشان در هیچ شرکت و موسسه مالی و بانکی از جلمه بانک سامان دارای هیچ سهمی نبوده و نیست."