تعویق تصمیم گیری درباره اعطای کمک های بیشتر به یونان

وزیران دارایی منطقه یورو بار دیگر تصمیم گیری درباره اعطای بسته کمک مالی تازه به یونان را به عقب انداخته اند.

این در حالی است که آنها گمانه زنی های رسانه ای درباره خروج یونان از منطقه یورو را به شدت رد کرده اند.

آنها ضمن استقبال از سیاست های ریاضتی آتن گفته اند دولت جورج پاپاندرئو باید برای کاهش کسری بودجه بیشتر تلاش کند.

وزیران دارایی منطقه یورو گفته اند پس از انتشار گزارش تازه این گروه درباره وضع مالی یونان درباره اعطای کمک های بیشتر به این کشور تصمیم گیری خواهند کرد.

نگرانی از وضع مالی یونان و تاثیر آن بر منطقه یورو باعث کاهش ارزش شاخص های عمده بازارهای بورس در اروپا در روز دوشنبه شد.