آغاز دور تازه حملات به زادگاه معمر قذافی

نیروی نظامی شورای ملی انتقالی در لیبی دور تازه حمله به شهر سرت، زادگاه معمر قذافی، رهبر فراری این کشور را آغاز کرده اند.

نیروهای دولت موقت لیبی حمله به سیرت را با گلوله باران شهر آغاز کرده اند.

این حملات پس از دو روز توقف نسبی آتشباری رخ می دهد. دولت انتقالی با توقف درگیری در این مدت سعی داشت به خروج غیرنظامیان از سرت کمک کند.

تاکنون صدها نفر از این شهر فرار کرده اند ولی سازمان های امدادرسانی نگران هزاران نفر از ساکنان این شهر هستند که فاقد امکان خروج از آن هستند.

همزمان، گروه های امدادرسانی ۱۲۰۰ نفر از مهاجران آفریقایی را از جنوب لیبی به کشور چاد منتقل کرده اند.