دزد دریایی سومالیایی به حبس ابد محکوم شد

دادگاهی در ایالت ویرجینیا در ایالت متحده یک شهروند سومالی را به جرم دزدی دریایی و شرکت در قتل چهار آمریکایی به حبس ابد محکوم کرده است.

محی الدین صلاه عمر، یکی از ۱۹ دزد دریایی است که در ماه فوریه قایق تفریحی "کوئست" را در آب های جنوب عمان ربودند.

این افراد قصد انتقال ۴ سرنشین آمریکایی این قایق را به سومالی داشتند که در درگیری با نیروی دریایی ایالات متحده، آنها را کشتند.

دو نفر از همقطاران آقای عمر در ماه اوت به حبس ابد محکوم شدند.

دو نفر از دزدان دریایی همراه او به وسیله نیروی دریایی آمریکا کشته شدند و جنازه دو نفر دیگر از آنها نیز در قایق دزدان پیدا شد. علت مرگ آنها مشخص نیست.