'سفارتخانه های سوریه مخالفان را ارعاب می کنند'

عفو بین الملل، از سازمان های غیردولتی مدافع حقوق بشر در گزارشی دیپلمات های سوریه را به "ارعاب" مخالفان حکومت بشار اسد در خارج از این کشور متهم کرده است.

این سازمان در گزارشی که دوشنبه منتشر شد، به نقل فعالان سیاسی سوری در لندن اعلام کرد این افراد چندین بار به وسیله کارمندان سفارت این کشور تهدید شده اند.

به گفته این فعالان، حکومت سوریه از بستگان آنها که در این کشور زندگی می کنند، انتقام گرفته است.

سفیر سوریه در بریتانیا این اتهام ها را رد کرده است.