وزارتخارجه ایران: تابعیت مضاعف برای مسئولان توجیهی ندارد

رادیو و تلویزیون دولتی ایران به نقل از رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گزارش کرده که براساس ماده ۹۸۹ قانون مدنی، داشتن تابعیت خارجی، فرد را از هرگونه مشاغل دولتی محروم می کند و افزود که براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی هم، ایران تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی شناسد.

اظهارات آقای مهمانپرست پس از آن انتشار می یابد که گزارش شد محمود رضا خاوری، مدیرعامل بانک ملی ایران که نام او در ارتباط با پرونده اختلاس بانکی اخیر مطرح است، دارای تابعیت ایرانی و کانادایی است و پس از خروج از ایران، به کانادا رفته است.

آقای مهمانپرست در عین حال یادآور شد که بین ایران و کانادا قرارداد استرداد مجرمین امضا نشده است.

وی در پاسخ به سئوالی در مورد آمار ایرانیان دارای تابعیت مضاعف نیز گفت: "بحث تابعیت مضاعف خلاف قانون اساسی کشور ماست و جزو کارهای مجازی نیست که بخواهیم فهرستی از این افراد داشته باشیم" و افزود که اینگونه مسائل "به عهده دستگاه های دیگر" است.