کره جنوبی از ارسال کمک غذایی به شمال منصرف شده است

مقامات دولتی کره جنوبی گفته اند که از تلاش برای ارسال کمک غذایی به کره شمالی به دلیل عدم واکنش مقامات شمال به این پیشنهاد منصرف شده اند.

در ماه اوت سال جاری، دولت کره جنوبی پیشنهاد کرد به منظور کمک به دهها هزار نفری که در اثر جاری شدن سیل در کره شمالی و نابودی مزارع، با خطر قحطی مواجه هستند کمک غذایی کند اما مقامات کره شمالی این پیشنهاد را مورد بررسی قرار نداده اند.

در صورت عملی شدن این پیشنهاد، این نخستین اقدام کره جنوبی برای ارسال مواد غذایی به کره شمالی از زمان حملات توپخانه ای کره شمالی به یک روستای متعلق به کره جنوبی محسوب می شد.