حمله مسلحانه به مسافران شیعه اتوبوس در پاکستان

در حمله مردان مسلح ناشناس به یک اتوبوس در حومه شهر کویته، مرکز ایالت پلوچستان پاکستان، دست کم دوازده نفر کشته شده اند.

ظاهرا این حمله دارای انگیزه فرقه گرایانه بوده و گفته می شود که قربانیان این حمله از شیعیان بوده اند.

مهاجمان این اتوبوس را در نقطه ای نزدیک به شهر متوقف کردند، به مسافران دستور دادند از اتوبوس خارج شوند و سپس آنان را به گلوله بستند.

اکثر مردم پاکستان از مسلمانان سنی مذهب هستند اما شیعیان اقلیت قابل توجهی را در این کشور تشکیل می دهند و درگیری های فرقه ای به خصوص در خلال چند دهه اخیر در این کشور شایع بوده است.

برخی منابع درگیری های فرقه ای را به ارتباط گروه های تندرو شیعه و سنی با کشورهای خارجی نسبت داده و افزوده اند که این مداخلات باعث تشدید اختلاف مذهبی و اقدامات خشونت آمیز دو طرف شده است.