اسامی برندگان جایزه نوبل در رشته فیزیک اعلام شد

جایزه نوبل سال جاری در رشته فیزیک به سائول پرموتر و آدام ریس، فیزیکدانان آمریکایی، و برایان اشمیدت، فیزیکدان آمریکایی - استرالیایی به خاطر تحقیقات آنان در زمینه انفجار "سوپرنوا"ها یا ابرنواخترها اعطا شده است.

تحقیقات این سه نفر به این نتیجه رسیده است که نظام کیهانی با سرعتی فزاینده انبساط می یابد که به گفته کمیته نوبل، برای پژوهشگران، و حتی این سه نفر، کشفی غیرمنتظره بوده است.

روز گذشته اعلام شد که جایزه نوبل در رشته پزشکی هم به سه نفر اعطا شده است.