پوتین خواستار تشکل بیشتر جمهوری های شوروی سابق شد

ولادیمیر پوئین، نخست وزیر کنونی و رئیس جمهوری سابق روسیه، خواستار تشکل نزدیکتر جمهوری های شوروی سابق شده و گفته است که در این مورد، باید از الگوی اتحادیه اروپا گرته برداری شود.

آقای پوتین، که نامزد حزب حاکم روسیه در انتخابات آتی ریاست جمهوری خواهد بود، در مقاله ای با عنوان "اتحادیه اروپا - آسیا" گفته است که چنین اتحادیه ای می تواند به یکی از مراکز قدرت جهانی مبدل شود و ساختار سیاسی و اقتصادی جهان را تغییر دهد.

وی گفت که تشکیل چنین اتحادیه ای آغاز شده و کشورهای روسیه، بلاروس و قزاقستان به اقدامات لازم برای همکاری نزدیکتر اقتصادی دست زده اند اما گفت که منظور او احیای اتحاد شوروی نیست زیرا اتحادیه مورد نظر او "بر اساس تنوع ارزش ها" شکل خواهد گرفت.