توقف طرح آتیه فرزندان از نیمه دوم سال گذشته

محمد ناظمی اردکانی، رئیس سازمان ثبت احوال، با بیان اینکه در قانون بودجه اعتبار اجرای طرح آتیه فرزندان در قالب فروش سهام در نظر گرفته شده گفت: "فقط کودکانی که در نیمه اول سال ۸۹ متولد شده بودند مشمول این طرح شدند و اعتباری برای اجرای آن در نیمه دوم سال ۸۹ تخصیص داده نشد."

به گزارش خبرگزاری مهر آقای ناظمی اردکانی گفت: "براساس مصوبه دولت قرار شد پرداخت اعتبار برای اجرای طرح آتیه فرزندان در سال جاری از طریق بانک توسعه تعاون باشد."

به گفته رئیس سازمان ثبت احوال، با توجه به ادغامهایی که اخیرا انجام شده باید دید پرداخت اعتبار چگونه انجام می شود اما براساس اطلاعات بدست آمده تا امروز اعتباری به این طرح نداده اند.

دولت ایران وعده داده بود که در چارچوب طرح آتیه مهر به حساب هر نوزادی که از امسال متولد شود، یک میلیون تومان واریز و تا ۱۸ سالگی این نوزادان سالانه ۱۰۰ هزار تومان به این مبلغ اضافه شود.