نرخ جدید دیه در ایران تعیین شد

مبلغ جدید دیه از آبان ماه امسال در ایران، برای ماه‌های غیر حرام ۶۷ و نیم میلیون تومان و برای ماه‌های حرام ۹۰ میلیون تومان تعیین شده است.

صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران ضمن موافقت با پیشنهاد مرتضی بختیاری، وزیر دادگستری ایران اعلام کرد: "این مبالغ با توجه به اعلام شرکت های بیمه مبنی بر نداشتن توان پرداخت دیه به نرخ روز، ملاحظه مصالح عمومی و همچنین تعهد این شرکت ها به افزایش ندادن حق بیمه دریافتی تا پایان سال تعیین شده است".

ذیقعده، ذیحجه، محرم و رجب ماه های حرام هستند.