اعتبار مالی ایتالیا سه رتبه تنزل یافت

سازمان بین المللی اعتبارسنجی مودی، اعتبار اوراق قرضه صادر شده از سوی دولت ایتالیا را سه رتبه کاهش داده است.

به این ترتیب، اعتبار مالی ایتالیا از Aa2 به A2 کاهش می یابد.

مودی طی بیانیه ای اعلام کرده است: "این تنزل رتبه نشان دهنده ریسک های اقتصادی و مالی جاری در ایتالیا و منطقه یورو است."

ایتالیا یکی از بدهکار ترین کشورهای اروپا و منطقه یورو است و برای کاهش کسری بودجه و بدهی های ملی خود تلاش می کند.

موسسه اعتبار سنجی "استاندارد اند پورز" نیز اخیرا ارزش بدهی ملی ایتالیا را کاهش داده بود.