افزایش تعداد متهمان اختلاس بزرگ بانکی در ایران

غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل ایران از افزایش تعداد متهمان پرونده "اختلاس سه هزار میلیارد تومانی" خبر داده است.

به گفته آقای محسنی اژه ای تاکنون ۲۲ نفر در رابطه با این پرونده بازداشت شده اند و ۱۵ نفر دیگر نیز به تازگی در این رابطه احضار شده اند.

آقای محسنی اژه ای با تایید رقم سه هزار میلیارد تومانی تخلف بانکی گفت از مجموع این رقم که به تخلف شبکه های بانک ملی در جزیره کیش و بانک صادرات اهواز مربوط است، ۱۸۰۰ میلیارد تومان هنوز به دست نیامده است.

به گفته او دارایی گروه صنعتی متخلف بیش از ۴۷۰۰ میلیارد تومان است که تمامی املاک و حساب های بانکی آن توقیف شده است.

غلامحسین محسنی اژه ای آغاز "فساد مالی دو بانک مورد بحث را همزمان با فعالیت شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور خسروی" در سال ۱۳۸۶ عنوان کرد و گفت: "این فساد از نیمه دوم سال ۸۸ گسترش یافته و به تدریج در سال ۸۹ و عمدتا در سال ۱۳۹۰ انجام گرفته که در واقع اسناد اعتباری صادر شده از بانک های مذکور برای یک شرکت که هم خریدار و هم فروشنده بوده، انجام گرفته است."