حامد کرزی به هند می رود

حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان برای امضای چند تفاهم نامه راهبردی عازم هند است.

این تفاهم نامه ها شامل کمک های مالی برای توسعه زیرساخت های افغانستان و افزایش همکاری های امنیتی است.

سفر آقای کرزی به هند با افزایش تنش میان افغانستان و پاکستان همراه است.

هند که از بازیگران مهم منطقه ای در افغانستان است، از کمک دو میلیارد دلاری به این کشور خبر داده است.