اساسنامه بانک مرتبط با 'اختلاس بزرگ' در ایران رد شد

محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، اعلام کرد که شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت اساسنامه بانک آریا را که قبلا تصویب کرده اما به ثبت نرسیده بود کان لم یکن اعلام کند و مقرر کرده است که منابع سرمایه گذاران اصلی این بانک نگهداری و با نظر قوه قضاییه، برای سهامداران کوچک تعیین تکلیف شود.

اوایل سال جاری، شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا، که در مرکز پرونده "اختلاس سه هزار میلیارد تومانی" قرار دارد، اقدام به تاسیس بانک آریا کرد و پذیره نویسی سهام این بانک آغاز شد و ظاهرا اساسنامه تاسیس بانک نیز به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.

اساسنامه بانک آریا در حالی بی اعتبار اعلام می شود که ماجرای اختلاس بزرگ بانکی به یک خبر عمده سیاسی و اقتصادی در جمهوری اسلامی تبدیل شده است.