کشورهای غربی وتوی قطعنامه علیه سوریه را تقبیح کردند

دولت های غربی اقدام روسیه و چین در وتوی قطعنامه مطرح شده در شورای امنیت در محکومیت سرکوب خشونت آمیز مخالفان حکومت سوریه را به شدت تقبیح کرده اند.

آلن ژوپه، وزیر خارجه فرانسه، گفته است که وتوی این قطعنامه نشانه "روزی تاسف آور برای سوریه و شورای امنیت" است و افزوده است که سازمان ملل موظف است علیه دیکتاتوری که به کشتار شهروندان کشورش دست می زند اعتراض کند.

دولت بریتانیا نیز گفته است که وتوی قطعنامه شورای امنیت پوششی را برای "یک رژیم سفاک" فراهم کرده است.

اما چین و روسیه، که دارای روابط سیاسی و اقتصادی گسترده با حکومت بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه هستند، در توجیه تصمیم خود گفته اند که تصویب قطعنامه ارائه شده به شورای امنیت باعث وخامت بیشتر اوضاع در سوریه می شد.