درخواست عراق برای ادامه حضور بخشی از نیروهای آمریکایی

مقامات عراق موافقت کرده اند که از آمریکا بخواهند بخشی از نیروهایش را حتی پس از پایان ضرب الاجل تعیین شده همچنان در این کشور نگه دارد. البته حضور این نیروها بدون برخورداری از مصونیت قضایی خواهد بود.

این تصمیم مقامات عراقی پس از هفته ها بحث بین جناح های اصلی سیاسی این کشور اتخاذ شد.

آمریکا رهبران عراق را در باره تمدید حضور نیروهای آموزشی این کشور تا پایان سال جاری در عراق تحت فشار قرار داده است.

گفته می شود آمریکا خواستار آن است که در زمان خروج کامل نیروهای این کشور از خاک عراق، نیروهایی که قرار است سربازان عراقی را آموزش دهند، همچنان پس از پایان سال جاری در این کشور باقی بمانند.