آمریکا نسبت به توانایی تامین بودجه ناتو هشدار داد

لئون پانتا، وزیر دفاع آمریکا گفته است با توجه به این که بسیاری از اعضای اتحادیه اروپا از میزان هزینه های دفاعی خود کاسته اند، قادر نخواهد بود که از عهده مخارج فعالیت های نیروهای پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو، بر آیند.

آقای پانتا گفته است بسیاری از مردم تصور می کنند که بودجه آمریکا به حدی است که می تواند کسری بودجه سایر متحدانش را جبران کند.

آقای پانتا همچنین افزوده آمریکا قصد دارد طی ده سال آینده چهار صد و پنجاه میلیارد دلار از بودجه دفاعی اش بکاهد.

وزیر دفاع آمریکا از کشورهای عضو ناتو خواسته تا تلاش کنند با همکاری یکدیگر کسری بودجه این نهاد را جبران کنند.