ادعای پلیس ایران در خصوص معترضین دریاچه ارومیه

محمد علی نصرتی، فرمانده نیروی انتظامی آذربایجان غربی گفته است: "تعدادی از دستگیر شدگان در تجمعات اعتراضی در مورد دریاچه ارومیه احتمالا به صورت غیر مستقیم با گروهک پژاک ارتباط داشته اند."

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، آقای نصرتی درباره اعتراضات مردم در باره خشک شدن دریاچه ارومیه گفته است که اگر تجمعات "غیرقانونی" مربوط به دریاچه ارومیه سریعا جمع نمی شد، معلوم نبود در آینده چه اتفاقی می افتاد.

فرمانده نیروی انتظامی آذربایجان غربی ضمن تائید خبر دستگیری ۱۵ نفر ازعوامل گروه پژاک گفت: "شاید عده ای از این افراد به صورت غیر مستقیم با این گروهک در ارتباط بوده اند، اما این که ۱۵ نفر از آنها عوامل پژاک باشند را تکذیب می کنم."