دیوید کامرون نسبت به بحران جهانی اقتصاد هشدار داد

دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، در جریان کنفرانس سالیانه حزب محافظه کار هشدار داد که تهدید رکود جهانی اقتصاد همانند بحران مربوط به بانک ها درسال ۲۰۰۸ میلادی جدی است.

آقای کامرون همچنین گفت که بریتانیا باید به طرح های کاهش کسری بودجه ادامه داده، و اجازه ندهد "بدبینی و نگرانی کشور را فلج کند."

نخست وزیر بریتانیا این سخنان را در حالی بیان کرد که رشد اقتصادی بریتانیا کاهش یافته و بحران در منطقه یورو وخیم تر شده است.